Document apostille

Legalized translations

Traducerea legalizată reprezintă traducerea unui document original, autentic, sub semnătură privată sau cu dată certă (fiindcă doar traducerile acestor tipuri de documente se pot legaliza) care poartă încheierea de legalizare corespunzătoare pe care notarul public își pune ștampila și semnătura, confirmând prin aceasta faptul că traducătorul autorizat se află pe lista traducătorilor autorizați de Ministerul Justiției.

Acest procedeu poartă denumirea de legalizare a semnăturii traducătorului. Traducerile legalizate se eliberează întotdeauna în 2 exemplare (din care unul rămâne în arhiva notarului public, iar celălalt se eliberează clientului).

Traducerile care se legalizează, conform legislației în vigoare, trebuie să fie pregătite în modul următor: Se atașează înaintea traducerii copia actului după care se efectuează traducerea, după care urmează traducerea propriu-zisă care este finalizată cu încheierea de legalizare adecvată (traducere din limba străină în limba română sau invers). Paginile traducerii trebuie să fie numerotate. Traducătorul autorizat va ștampila și semna atât pe fiecare pagină a copiei și a traducerii cât și între pagini.

Procedura de legalizare a semnăturii traducătorului reprezintă un pas esențial în procedurile ulterioare prin care documentul dvs. tradus trebuie să treacă: aplicarea Apostilei de la Haga, procedura supralegalizării.

Centrul nostru de traduceri vă predă documentul în forma sa finală, care poartă ștampila și semnătura notarului public

Nu se poate legaliza semnătura traducătorului pe traducerile documentelor fotocopiate, textelor din e-mail-uri, documentelor în format electronic!