Bine ați venit pe tărâmul traducerilor!

Oferta noastră

Traduceri autorizate/legalizate

- traduceri acte auto

- traduceri documente de studii: diplome de bacalaureat, diplome de licență, diplome de doctorat, foi matricole, certificate de calificare profesională, certificate de competențe profesionale, programe analitice etc.

- traduceri documente de stare civilă: certificate de naștere, certificate de căsătorie, certificate de deces, certificate de celibat, extrase multilingve, acte emise de primărie etc.

- traduceri medicale: adeverințe medicale, avize epidemiologice, dovezi de vaccinare, bilete de ieșire din spital, scrisori medicale, articole medicale de specialitate

- traduceri tehnice (domeniul siderurgic, construcții, chimie, fizică, economie etc.): documentații tehnice, manuale tehnice, manuale de operare etc.

- traduceri juridice: hotărâri de divorț, sentințe penale, somații etc.

- traduceri acte notariale: procuri speciale, procuri pentru însoțirea minorului, certificate de moștenitor, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de comodat, certificate de divorț

Interpretariat

Servicii pentru aplicarea apostilei