img0

Vă oferim
soluții de traduceri
pentru necesitățile dvs.!

Să începem Serviciile noastre

Despre noi

Misiunea centrului nostru de traduceri este de a vă oferi soluții de traduceri de înaltă calitate la prețuri competitive

Soluțiile de traduceri de înaltă calitate sunt dificil de găsit. De aceea, ne străduim să vă îndeplinim cele mai înalte așteptări. Realizăm traduceri autorizate/legalizate în/din următoarele limbi: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, olandeză, maghiară, bulgară, ucraineană, rusă, greacă, polonă, turcă, norvegiană, suedeză, daneză, arabă, persană, lituaniană, estonă, albaneză, croată, slovacă, sârbă, finlandeză

Traduceri acte auto

Aveți o mașină pe care doriți să o înmatriculați? Apelați cu încredere în vederea traducerii actelor necesare

Traduceri documente de studii

Diplome de bacalaureat, diplome de licență, diplome de doctorat, foi matricole, certificate de calificare profesională, certificate de competențe profesionale, programe analitice etc.

Traduceri medicale

Adeverințe medicale, avize epidemiologice, dovezi de vaccinare, bilete de ieșire din spital, scrisori medicale, articole medicale de specialitate

img1
img2

Traduceri tehnice

Siderurgie, construcții, chimie, fizică, economie: documentații tehnice, manuale tehnice, manuale de operare etc.

img3

Traduceri juridice

hotărâri de divorț, partaje, sentințe penale, somații, executări etc.

Traduceri acte notariale

procuri speciale, acorduri de însoțire a minorului, certificate de moștenitor, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de comodat, certificate de divorț etc.

Servicii

Centrul de traduceri Authentic Version vă oferă toată gama de servicii aferente traducerilor

Traduceri autorizate

Ce este o traducere autorizată? Traducerea autorizată reprezintă traducerea oficială a unui document din limba străină în limba română sau din limba română într-o limbă străină efectuată de către un traducător autorizat de Ministerul Justiției, care va aplica ștampila și semnătura pe încheierea aferentă de la sfârșitul traducerii.

Traduceri legalizate

Traducerea legalizată reprezintă traducerea unui document original, autentic, sub semnatură privată sau cu dată certă (fiindcă doar traducerile acestor tipuri de documente se pot legaliza) care poartă încheierea de legalizare corespunzătoare pe care notarul public își pune ștampila și semnătura, confirmând prin aceasta faptul că traducătorul autorizat se află pe lista traducătorilor autorizați de Ministerul Justiției. Acest procedeu poartă denumirea de legalizare a semnăturii traducătorului. Traducerile legalizate se eliberează întotdeauna în 2 exemplare (din care unul rămâne în arhiva notarului public, iar celălalt se eliberează clientului). Traducerile care se legalizează, conform legislației în vigoare, trebuie să fie pregătite în modul următor: Se atașează înaintea traducerii copia actului după care se efectuează traducerea, după care urmează traducerea propriu-zisă care este finalizată cu încheierea de legalizare adecvată (traducere din limba străină în limba română sau invers). Paginile traducerii trebuie să fie numerotate. Traducătorul autorizat va ștampila și semna atât pe fiecare pagină a copiei și a traducerii cât și între pagini. [Mai mult...] »

Interpretariat

Activitatea de interpretare reprezintă traducerea verbală simultană sau consecutivă a unui discurs. Interpretarea poate fi efectuată "la cască", atunci cand interpretul se află într-o cabină specială dotată cu sistem de redare a sunetului care îi permite acestuia să asculte ceea ce spune vorbitorul în timp ce traduce simultan în microfon către audiență. Acest tip de activitate este adaptat salilor mari de conferințe. Dacă interpretarea are loc într-un cadru mai restrâns, interpretul poate alege să interpreteze "consecutiv" (adica așteaptă ca vorbitorul să termine 1-5 fraze după care redă în limba țintă ceea ce vorbitorul a spus).

Localizare

Localizarea reprezintă procesul prin care un produs sau conținut specific unui loc sau piețe, este adaptat publicului țintă. Traducerea este doar un aspect al localizării (care este mai cuprinzătoare). Localizarea implică adaptarea altor elemente la piața țintă, precum ar fi:

 • Modificarea graficii și design-ului textului tradus
 • Modificarea conținutului pentru a se potrivi preferințelor
 • Conversia în moneda și unitățile de măsură locale
 • Utilizarea formatării adecvate a elementelor precum date, adrese și numere de telefon
 • Adaptarea la reglementările și cerințele legale locale
 • Cine are nevoie de localizare? Oricine dorește să se extindă la nivel internațional trebuie să ia în considerare atât localizarea cât și traducerea. [Mai mult...] »

  Apostila de la Haga

  Important: Simplificarea circulației anumitor documente oficiale la nivelul Uniunii Europene! Cu începere de la 16 februarie 2019, s-au simplificat formalitățile privind copiile legalizate și traducerile, precum și eliminarea necesității apostilei pentru un număr mai mare de acte
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32016R1191
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:230101_2&from=EN
  Centrul de traduceri Authentic Version vă oferă următoarele informații referitoare la Apostille (Apostilă): Prin Convenția de la Haga din 1965 s-a stabilit o procedură unică prin care un document emis într-una din țările care au semnat convenția poate fi certificat în scopuri legale în toate celelalte țări semnatare. 
  Apostila se aplică NUMAI în țara care a emis actul! Nu se poate aplica apostila pe un document care provine din altă țară decât România deoarece nici un funcționar roman nu are competența de a certifica semnătura unui emitent străin. Procedura de aplicare a apostilei este diferită în funcție de tipul de documente care trebuie apostilate, existând 3 instituții care aplică această apostilă. Procedura de aplicare a apostilei 1. În funcție de tipul documentului, apostila pe documentul ORIGINAL se aplică de: a) Prefectura competentă teritorial (vezi lista documentelor care se pot apostila aici); b) Tribunalul competent teritorial (pentru documentele emise de catre o instanță judecatorească); c) Camera Notarilor - aici se aplică apostila NUMAI pe traducerile legalizate ale documentelor sau pe actele notariale (originale).
  Apostilarea documentelor de studii
  Documente de studii preuniversitare
  Pentru apostilarea oricărui document de studii (diplome de bacalaureat, învățământ postliceal, vocațional etc.) există 3 etape: a) Se cere dovadă de autenticitate de la instituția de învățământ emitentă b) Cu dovada de autenticitate se merge la Inspectoratul Școlar Județean pentru aplicarea vizei pe documentul original c) Se aplică apostila pe documentul original
  Documente de studii superioare
  Pentru apostilarea documentelor de studii superioare, mai întâi se aplică la București viza Ministerului Educației și ulterior se poate aplica apostila pe documentul original.
  Documente emise de instituții medicale
  Pentru apostilarea documentelor medicale, se pune mai întâi viza Direcției de Sănătate Publică (la camera de marmură a Spitalului Județean Galați). Ulterior, se poate aplica apostila pe documentul original. Pentru orice alte informații puteti cere detalii la office@tradus.ro sau la telefoanele din datele de contact.
  [Mai mult...] »

  Servicii conexe

  Ne putem ocupa pentru dvs. și de intermedierea unor servicii precum: copiile legalizate, aplicarea apostilei pe original și pe traducere etc.
  Vă oferim de asemenea consiliere (în limitele cunoștințelor) în orice probleme cu privire la circuitul documentelor pe care trebuie să le obțineți anterior procesului de traducere sau apostilare.

  Mărturii

  Contactați-ne

  Se încarcă
  Mesajul dvs. a fost trimis. Vă mulțumim!