Legalizare document

Apostila de la Haga

Important: Simplificarea circulației anumitor documente oficiale la nivelul Uniunii Europene! Cu începere de la 16 februarie 2019, s-au simplificat formalitățile privind copiile legalizate și traducerile, precum și eliminarea necesității apostilei pentru un număr mai mare de acte

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32016R1191

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:230101_2&from=EN

Centrul de traduceri Authentic Version vă oferă următoarele informații referitoare la Apostille (Apostilă): Prin Convenția de la Haga din 1965 s-a stabilit o procedură unică prin care un document emis într-una din țările care au semnat convenția poate fi certificat în scopuri legale în toate celelalte țări semnatare.

Apostila se aplică NUMAI în țara care a emis actul! Nu se poate aplica apostila pe un document care provine din altă țară decât România deoarece nici un funcționar roman nu are competența de a certifica semnătura unui emitent străin. Procedura de aplicare a apostilei este diferită în funcție de tipul de documente care trebuie apostilate, existând 3 instituții care aplică această apostilă.

Procedura de aplicare a apostilei

1. În funcție de tipul documentului, apostila pe documentul ORIGINAL se aplică de:

a) Prefectura competentă teritorial (vezi lista documentelor care se pot apostila aici);

b) Tribunalul competent teritorial (pentru documentele emise de către o instanță judecătorească);

c) Camera Notarilor - aici se aplică apostila NUMAI pe traducerile legalizate ale documentelor sau pe actele notariale (originale).

Apostilarea documentelor de studii


Documente de studii preuniversitare

Pentru apostilarea oricărui document de studii (diplome de bacalaureat, învățământ postliceal, vocațional etc.) există 3 etape:

a) Se cere dovadă de autenticitate de la instituția de învățământ emitentă

b) Cu dovada de autenticitate se merge la Inspectoratul Școlar Județean pentru aplicarea vizei pe documentul original

c) Se aplică apostila pe documentul original

Documente de studii superioare

Pentru apostilarea documentelor de studii superioare, mai întâi se aplică la București viza Ministerului Educației și ulterior se poate aplica apostila pe documentul original.

Documente emise de instituții medicale

Pentru apostilarea documentelor medicale, se pune mai întâi viza Direcției de Sănătate Publică (la camera de marmură a Spitalului Județean Galați). Ulterior, se poate aplica apostila pe documentul original.