Translator

Interpretariat

Activitatea de interpretariat reprezintă traducerea verbală simultană sau consecutivă a unui discurs. Interpretarea poate fi efectuată "la cască", atunci când interpretul se află într-o cabină specială dotată cu sistem de redare a sunetului care îi permite acestuia să asculte ceea ce spune vorbitorul în timp ce traduce simultan în microfon către audiență. Acest tip de activitate este adaptat sălilor mari de conferințe. Dacă interpretarea are loc într-un cadru mai restrâns, interpretul poate alege să interpreteze "consecutiv" (adică așteaptă ca vorbitorul să termine 1-5 fraze după care redă în limba țintă ceea ce vorbitorul a spus). De asemenea, mai există tehnica „chuchotage-ului” (șoptit), atunci când avem de a face cu un singur beneficiar (sau 2) al interpretariatului, interpretul poziționându-se lângă acesta/aceasta și redând în limba acestuia/acesteia conținutul discursului oral.

Interpretariatul necesită un efort considerabil din partea interpretului, care trebuie să realizeze simultan audierea discursului, traducerea lui mentală și redarea în limba țintă, toate acestea fiind făcute practic simultan.