Stampilare document de catre notar

Colaționare

Colaționarea este o procedură notarială mai puțin utilizată și reprezintă copia legalizată a unui înscris într-o limbă străină. Pentru ca notarul public să poată efectua copia legalizată a unui înscris autentic/sub semnătură privată/cu dată certă/copie legalizată (atenție, nu fotocopii), clientul va trebui mai întâi să apeleze la un traducător autorizat de Ministerul Justiției pentru ca acesta din urmă să pregătească actul pentru copia legalizată. Traducerea actului în limba română este necesară arhivei notarului public, conform procedurii stabilite în Legea notarilor publici și activității notariale, și, în funcție de destinația finală a actului, copia clientului poate cuprinde atât documentul original fotocopiat cât și traducerea aferentă (care în mod normal este necesară doar notarului public).

Centrul nostru de traduceri vă oferă și serviciul de colaționare a documentelor într-o limbă străină. Pentru mai multe informații, nu ezitați să ne contactați.